דלג לתוכן העמוד

ועדות העירייה

ועדת הנהלה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי , מ"מ ראש העיר
 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר
 • שירה דקל-כץ, סגנית ראש העיר
 • פבל פולב, חבר מועצה
 • דקלה שיינדל, חברת מועצה

ועדת תכנון ובניה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • שירה דקל, סגנית ראש העיר
 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר
 • מקס צ'רנוגלז, חבר מועצה
 • ורד טוויל, חבר מועצה
 • אריק דושי, חבר מועצה
 • פבל פולב, חבר מועצה
 • יבגני יעקובוב, חבר מועצה
 • דקלה שיינדל, חברת מועצה
 • גוזב לודמילה, חבר מועצה
 • זאב רז, חבר מועצה
 • יוסי חן, חבר מועצה
 • אלון גינדיס, מהנדס
 • דוד זיו, יועץ משפטי

פרוטוקולים ועדת תכנון ובניה

ועדת כספים

יחיאל טוהמי , מ"מ מקום ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • ורד טוויל, חברת מועצה
 • זאב רז , חבר מועצה
 • אבי עזר, מנכ"ל העירייה 
 • אריאלה להב, גזבר העירייה
 • אריה ברסקי, מבקר העירייה 
 • רוני דנה, רו"ח העירייה
 • עו"ד דוד זיו, יועמ"ש
 • טליה סטרול - מזכירת הועדה

ועדת מל"ח

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, חבר מועצה
 • יוסי חן, חבר מועצה

ועדת ביטחון

אריק דושי , חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • גלב רבינוביץ – משנה לראש העיר
 • מקס צ'רנוגלז – חבר מועצה 
 • אודי להב – מנהל אגף חירום ובטחון
 • גבריאלה דושי- מנהלת מוקד עירוני
 • אלי נובוסלסקי – רבש"ץ
 • דוד אלמסי – קב"ט אוניברסיטה
 • תומר פיין – מנהל תחנת מד"א אריאל
 • שמואל יוסף- מפקד שיטור עירוני
 • אבינועם מיאסניקוב – חבר ועדה
 • מאיר אנידם – חבר ועדה
 • זיוה פילי – מזכירת ועדה

ועדת איכות סביבה

יבגני יעקובוב , חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • וורד טוויל, חברת מועצה 
 • יוסי חן, חבר מועצה 
 • סטס דוידוב, מנהל מחלקת איכות הסביבה
 • ציפי ענפי,  מזכירת ועדה, מנהלת פרויקטים
 • מרינה בלנק, נציגת ציבור 
 • סטס שבשוב, נציג ציבור 
 • ריטה ווק, נציגת ציבור 
 • טובי בוחבוט, נציג ציבור 
 • איבטה אסתרין, נציגת ציבור 

פרוטוקולים ועדת איכות סביבה

ועדת בטיחות בדרכים

פבל פולב, חבר מועצה - יושב ראש


חברי הועדה

 • מקס צ'רנוגלז, חבר מועצה 
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה 
 • אלון גינדיס, מהנדס העיר 
 • אודי להב, מנהל אגף הביטחון  
 • מורין יארוצקי, רכזת הסעות באגף החינוך
 • ברוך אנגל, מנהל מחלקת קידום עסקים ואכיפה
 • עידו פרץ, כיבוי אש 
 • ישראל אפריאט, קמ"ט תחבורה 
 • אראלה זריהן, קמ"ט תחבורה 
 • שירלי פרץ, אגף התנועה במשטרת אריאל
 • ינון טביב, משטרת ישראל מפקד שיטור קהילתי 
 • שמואל יוסף, מפקד שיטור עירוני 
 • אייל נחום, מנהל אזור שומרון באפיקים
 • דוד בג'רנו, יועץ תנועה

ועדת ביקורת

לודמילה גוזב, חברת מועצה - יושבת ראש

חברי הועדה

 • פבל פולב, חבר מועצה
 • אריק דושי, חבר מועצה
 • אריאלה להב, גזברית העירייה
 • אריה ברסקי, מבקר העירייה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי של העירייה

ועדת הנחות בארנונה

יחיאל טוהמי, מ"מ מקום ראש העיר- יושב ראש

חברי הועדה

 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר
 • זאב רז, חבר מועצה
 • אריאלה להב, גזברית העירייה
 • רונן היין, מנהל מחלקת גבייה
 • אלי גיל-עד, מנהל האגף לשירותים חברתיים
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי של העירייה

 

 

 

ועדת חינוך ומעמד הילד

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • שירה דקל, סגנית ראש העיר
 • דקלה שיינדל, חבר מועצה
 • פבל פולב, חבר מועצה
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף הרווחה
 • אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך
 • שי אורני, מנכ"ל גוונים אריאל 
 • אביגייל סאמין, מנהלת קריית אורט יובלי אריאל
 • דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן
 • שלומי עמר, מנהל מח' הנוער 
 • שוש שמיר, מנהלת גני ילדים 
 • רוברט ללצ'וק, ראש שבט הצופים
 • שירה מנדלסון, מנהלת קידום הנוער
 • עדי מזרחי בוארון, קצינת נוער, נציג משטרה
 • ינון טביב, מש"ק אריאל
 • שמואל יוסף, מפקד שיטור עירוני
 • אורית סגל, נציגת בני עקיבא
 • רן ארז, יו"ר הנהלת ארגון המורים
 • אפרת מאיר, נציגת הסתדרות המורים
 • יהל קירשנר, יו"ר פרלמנט הנוער, נציג פרלמנט הנוער
 • איציק פוקס, מנהל יחידה לפעילות הנוער באוניברסיטת אריאל
 • שמואל שחם, דיקאן הסטודנטים
 • יעל ברקול, מפקחת על יסודי
 • חני אליהו, מפקחת יסודי
 • אריק יפת, נצרים
 • מיכל יוסף, יו"ר ועד הורים בי"ס מילקן
 • מאיר אנידם, יו"ר ועד הורים בי"ס עליזה בגין
 • רחל הוכהאוזר, יו"ר ועד הורים בי"ס ממ"ד
 • אסתי אליאש,  יו"ר ועד הורים בי"ס נחשונים
 • יפה גרין, יו"ר ועד הורים בי"ס אורט
 • רונית קופל, סגנית יו"ר ועד הורים בי"ס אורט
 • דנה אדוט, יו"ר ועד הורים גני ילדים
 • איילת הרמל, יו"ר ועד הורים גני ילדים ממ"ד
 • מיכל הרשטיק, רכזת סיירת הורים

מאבק בנגע הסמים

דקלה שיינדל, חברת מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, חבר מועצה
 • פבל פולב, חבר מועצה
 • אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף הרווחה
 • ברוך אנגל, מנהל פיקוח עירוני
 • שמואל יוסף, מפקד שיטור עירוני
 • חן שור, רכז יחידה לטיפול בהתמכרויות
 • ורד מאוגמי, מתאמת מחוז של ארגון NA
 • שירה מנדלסון, מנהלת יחידה לקידום הנוער
 • מיכל הרשטיק, רכזת סיירת הורים
 • אביגיל סאמין, מנהלת חט"ע אורט יובלי אריאל
 • סוניה קבקוב, מתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול - מזכירת הועדה

ועדת קליטת עליה

מקס צ'רנוגלז, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה
 • אלה ויינר, רכזת קליטה ואחראית תחום קליטה בקהילה - מזכירת הועדה
 • לינה קונדרטייב, נציג חברת גוונים(פעילות לעולים)
 • אלכס קפלן , נציג ציבור
 • יהושע גריידי-שר, נציג ציבור
 • אולגה ספקטור, נציגת ציבור 

פרוטוקולים ועדת קליטת עליה

ועדת מכרזים

אריק דושי, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • ורד טוויל, חברת מועצה
 • לודמילה גוזב, חבר מועצה
 • אריאלה להב, גזברית העירייה
 • אריה ברסקי, מבקר העירייה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי של העירייה

ועדת הנצחה

לודמילה גוזב, חברת מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר
 • ורד טוויל, חברת מועצה
 • שלמה רואימי, גזבר העירייה
 • אריה ברסקי, מבקר העירייה
 • עו"ד דוד זיו, יועמ"ש העירייה
 • עמוס צוריאל, ממונה על מועצה דתית
 • דקלה שנדל 
 • מילה סיטקל 
 • טל אדרי 
 • אורה אנטר 
 • שי אלקובי 
 • סבטלנה ספוז'ניקוב, מזכירת הועדה

ועדה לענייני גמלאים

גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר- יושב ראש

חברי הועדה

 • יחיאל טוהמי,  מ"מ ראש העיר
 • אריק דושי, חבר מועצה 
 • נינה פורמן, מנהלת מדור זקנה - מזכירת וועדה
 • אלינור מרקובסקי, מנהלת מרכז יום לקשיש 
 • אסי הילר,  נציג ציבור
 • אולגה ספקטור,  נציגת ציבור

ועדת ספורט

גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר  - יושב ראש

חברי ועדה

 • שירה דקל, סגנית ראש העיר
 • רינה דור, רכזת ספורט חברה ומזכירת הועדה
 • עמי גלילי,  נציג ציבור
 • נורמן גולדשטיין,  נציג ציבור
 • שי ברנטל,  נציג ציבור
 • ערן הרשקוביץ,  נציג ציבור
 • אולגה ספקטור,  נציגת ציבור

ועדת דת

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר 
 • דקלה שיינדל, חברת מועצה
 • עמוס צוריאל, יו"ר מועצה דתית 
 • חווה רוזמרין, מזכירת מועצה דתית - מזכירת הוועדה
 • איציק נחום, נציג נצרים 
 • ניצן ויזמן, רכזת "התחדשות יהודית" 
 • עמוס עראמי, יו"ר בית כנסת "תפארת אריאל" 
 • עלי הוכאוזר, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ראובן אשטמקר, יו"ר בית כנסת "אביר יעקב" 
 • מוטי לוי, נציג בית כנסת "אחוות אחים" 
 • לזר פינטו, נציג בית כנסת "היכל יוסף" 
 • יעל מייזלס, נציגת ציבור
 • שי יונה, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ג'וש גריידי-שר, נציג ציבור

ועדת רווחה

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • גלב רבינוביץ', משנה לראש העיר - חבר מועצה
 • יבגני יעקובוב, חבר מועצה
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף לשירותים חברתיים
 • לירז שרון, ראש צוות האגף לשירותים חברתיים
 • רויטל נוימאיר, מנהלת המרכז לשלום המשפחה
 • דבורה כלפה, עו"ס מעמותת אש"ל ירושלים
 • רונית אנידם, נציגת עמותת "נצר אריאל"
 • אתי ואזנה, רכזת מתנדבים עמותת נצרים
 • נועם קריגמן, נציג דאוריתא
 • דני כוכבי, נציג עמותות עמותת "בית עודד ומזל"
 • אמיל גירין, נציג ציבור
 • אנה בלקי, מזכירת הוועדה

ועדת שמות

זאב רז, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה
 • אמיל גרין, נציג ציבור 
 • סבטלנה ספוז'ניקוב, מזכירת הועדה

ועדת משנה להקצאות במקרקעין

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • אריק דושי, חבר מועצה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי