דלג לתוכן העמוד

ועדות העירייה

ועדת הנהלה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש


ועדת תכנון ובניה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש


ועדת כספים

יחיאל טוהמי, מ"מ מקום ראש העיר - יושב ראש


ועדת מל"ח

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש


ועדת ביטחון

אריק דושי, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת איכות סביבה

יבגני יעקובוב, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת בטיחות בדרכים

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש


ועדת ביקורת

יוסי חן, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת הנחות בארנונה

יחיאל טוהמי, מ"מ מקום ראש העיר- יושב ראש


ועדת חינוך ומעמד הילד

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש


מאבק בנגע הסמים

דריה מיולבאום, חברת מועצה - יושבת ראש


ועדת קליטת עליה

מקס צ'רנוגלז, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת מכרזים

אריק דושי, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת הנצחה

לודמילה גוזב, חברת מועצה - יושב ראש


ועדה לענייני גמלאים

גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר - יושב ראש


ועדת ספורט

גלב רבינוביץ, משנה לראש העיר  - יושב ראש


ועדת דת

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש


ועדת רווחה

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש


ועדת שמות

מיקי חג'בי, חבר מועצה - יושב ראש


ועדת משנה להקצאות במקרקעין

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש