דלג לתוכן העמוד

ועדות העירייה

ועדת הנהלה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי , מ"מ ראש העיר
 • יאיר שטבון, חבר מועצה 
 • יוסי חן, סגן ראש העיר
 • אבנר משרקי, משנה לראש העיר 
 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • פבל פולב , סגן ראש העיר 
ועדת תכנון ובניה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • גוזב לודמילה, חבר מועצה
 • אסף ביזברג, חבר מועצה
 • אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה
 • אבנר משרקי, משנה לראש העיר
 • יוסי חן, חבר מועצה
 • קרן קופלר, חברת מועצה
 • אבי עזר, מנכ"ל העירייה
 • זיבי אדלשטיין, מהנדסת העיר
 • דוד זיו, יועץ משפטי
 • נטליה אברבוך, מנהל אזרחי

פרוטוקולים ועדת תכנון ובניה

ועדת כספים

יחיאל טוהמי , מ"מ מקום ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • שלמה רואימי, מנכ"ל העירייה
 • שלמה בנימין, גזבר העירייה
 • אריה ברסקי, מבקר העירייה
 • שלי פרנקו, מזכירת הועדה
 • רוני דנה, רו"ח העירייה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי 
ועדת מל"ח

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה
ועדת ביטחון

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • פבל פולב, חבר מועצה 
 • אריק דושי, משנה לראש העיר 
 • איתן קליין, מנהל אגף הביטחון
 • מאיר כהן, קב"ט האוניברסיטה
 • ברוך אנגל, מנהל מח' פיקוח
 • גבריאלה דושי, מנהלת מוקד עירוני
 • עומרי כברה, מפקד שיטור קהילתי 
 • רס"ר מוטי הגאי, מפקד תחנת כיבוי אש 
 • מנחם גלבוע, מנהל מלון אשל השומרון
ועדת איכות סביבה

אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • אלה וינר, חברת מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • סטס דוידוב, מנהל  מחלקת איכות הסביבה
 • אלן זקס, יושב ראש פרלמנט הנוער
 • נחלה נבנצאל, סגן יושב ראש פרלמנט הנוער
 • יהודה חסון, נציג ציבור
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים

יוסי חן, סגן ראש העיר - יושב ראש


חברי הועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • קרן קופלר, חברת מועצה
 • זיבי אדלשטיין, מהנדסת העירייה
 • אופיר הולנדר שדה, פיקוח הנדסה
 • ישראל אפריאט, קמ"ט תחבורה, נציג מנהל אזרחי
 • בנציון רום, מהנדס משטרת ישראל
 • רפ"ק שי אהרוני, קצין את"ן, שלוחת שומרון אגף תנועה משטרת ישראל
 • ניצן מור, מנהל מטה אזור יו"ש הלאומית בטיחות בדרכים 
ועדת ביקורת

קרן קופלר, חברת מועצה - יושבת ראש

חברי הועדה

 • אבנר משרקי, משנה לראש העיר 
 • אלה ויינר, חברת מעוצה 
ועדת הנחות בארנונה

ערן גוזי, חבר מועצה - יושב ראש

חברי הועדה

 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • שלמה בנימין, גזבר העירייה
 • רונן היין, מנהל מחלקת הגבייה
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף הרווחה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי
 • שלי פרנקו, מזכירת גזברות
ועדת חינוך ומעמד הילד

יאיר שטבון, חבר מועצה  - יושב ראש

חברי ועדה

 • אלי שבירו, ראש העיר - מ"מ יו"ר הועדה 
 • אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה    
 • אלי גיל-עד , מנהל אגף הרווחה    
 • שלי קורן , מנהלת אגף החינוך    
 • אביגיל סאמין, מנהלת קריית אורט יובלי אריאל    
 • רועי אביב, מנהל בי"ס מילקן     
 • דניאלה ינאי, מנהלת בי"ס אור זבולון
 • שלומי עמר, מנהל מח' הנוער     
 • שוש שמיר, מנהלת גני ילדים    
 • רוברט ללצוק, ראש שבט הצופים     
 • רדמילה דורפמן, מרכז לטף ולמשפחה
 • שירה מנדלסון, מנהלת קידום נוער  
 • יובל שוקר, נציג משטרה 
 • ינון טביב, מש"ק אריאל 
 • עומרי חברה, מפקד שיטור עירוני 
 • אורית סגל, נציגת בני עקיבא 
 • אלן  זקס, יו"ר פרלמנט הנוער 
 • נחלה נבנצאל, סגן  יו"ר פרלמנט הנוער
 • יעל פישביין, מנהלת היח' לפעילות הנוער באוני'
 • יעל ברקול, פקחת העל יסודי 
 • גלית חרובי, מפקחת  יסודיים
 • אריק יפת, נצרים 
 • גיא מנשה, יו"ר מילקן
 • טל בן עמי, יו"ר עליזה בגין 
 • לבי יונצ'ה, יו"ר ממ"ד 
 • הגר פרידמן, יו"ר נחשונים 
 • יפה גרין, יו"ר אורט 
 • יגאל יהודאי, סגן יו"ר אורט חט"ב
 • ריקי צדוק, ס. אורט חט"ע
 • דב אונר, יו"ר גנ"י ילדים 
 • איילת שליסל, יו"ר גנ"י חמ"ד
 • שלמה פאטשינו, מנהל תוכנית 360
 • ירדנה יערי- לוי, מנהלת שירות פסיכולוגי
 • עו"ד חן לביא, נציג ציבור
 • אירנה נוימן, משקיפה
ועדה למאבק באלימות, סמים ואלכוהול

קרן קופלר, חברת מועצה - יושבת ראש

חברי ועדה

 • יוסי חן - סגן ראש העיר    
 • יאיר שטבון - חבר מועצה
 • שלי קורן - מנהלת אגף החינוך
 • אלי גיל-עד - מנהל אגף הרווחה
 • אביגיל סאמין - מנהלת חט"ע אורט יובלי אריאל
 • ראובן פרנקס - מנהל ישובי רשות לביטחון קהילתי
 • יהל קירשנר - פרלמנט הנוער
ועדת קליטת עליה

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת גמלאים

אלה ויינר, חברת מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • יוסי חן, סגן ראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת תרבות

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת מכרזים

ורד טוויל, משנה לראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה
ועדת הנצחה

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אבנר משרקי, משנה לראש העיר 
 • יאיר שטבון, חבר מועצה 
 • דקלה שנדל, נציגת ציבור     
 • מילה סיטקל, נציגת ציבור    
 • אורה אנטר, נציגת ציבור     
 • שי אלקובי, נציג ציבור
ועדת ספורט

אבנר משרקי, משנה לראש העיר  - יושב ראש

חברי ועדה

 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • אסף ביזברג, חבר מועצה
 • רינה דור, רכזת ספורט 
 • עמי גלילי, נציג ציבור 
 • נורמן גולשטיין, נציג ציבור 
 • שי ברנטל, נציג ציבור 
 • עדן הרשקוביץ, נציג ציבור 
 • אולגה ספקטור, נציגת ציבור 
ועדת דת

יאיר שטבון, חבר מועצה - יושב ראש

חברי הועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • קרן קופלר, חברת מועצה
 • עמוס צוריאל, יו"ר מועצה דתית 
 • חווה רוזמרין, מזכירת מועצה דתית - מזכירת הוועדה
 • איציק נחום, נציג נצרים 
 • ניצן ויזמן, רכזת "התחדשות יהודית" 
 • עמוס עראמי, יו"ר בית כנסת "תפארת אריאל" 
 • עלי הוכאוזר, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ראובן אשטמקר, יו"ר בית כנסת "אביר יעקב" 
 • מוטי לוי, נציג בית כנסת "אחוות אחים" 
 • לזר פינטו, נציג בית כנסת "היכל יוסף" 
 • יעל מייזלס, נציגת ציבור
 • שי יונה, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ג'וש גריידי-שר, נציג ציבור
ועדת רווחה

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף לשירותים חברתיים
 • אלונה לוי,  ראש צוות האגף לשירותים חברתיים
 • רויטל נוימאיר, מנהלת המרכז לשלום המשפחה
 • קרן פוגל,  עו"ס מעמותת אש"ל ירושלים
 • רונית אנידם, נציגת עמותת "נצר אריאל"
 • אתי ואזנה, רכזת מתנדבים עמותת נצרים
 • נועם קריגמן, נציג דאוריתא
 • דני כוכבי, נציג עמותות עמותת "בית עודד ומזל"
 • אמיל גירין, נציג ציבור
 • קובי שבת, נציג ציבור
 • אנה בלקי, מזכירת הוועדה
ועדת שמות

ערן גוזי, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • אבנר משרקי, משנה לראש העיר
 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אמיל גרין    
 • מגי הלפרין, מזכירת הועדה
ועדת משנה להקצאות במקרקעין

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי