דלג לתוכן העמוד

מינוי פקחים מסייעים

פקחים מסייעים

  • אנגל ברוך 
  • מיקי לוי 
  • דניס סקוליק
  • הילה בוגנים
  • נאור מליחי

מינוי פקחים מסייעים תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) 1981 

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג- 2013