דלג לתוכן העמוד

מינוי פקחים מסייעים

פקחים מסייעים

אנגל ברוך 
מיקי לוי 
דניס סקוליק
הילה בוגנים
נאור מליחי

מינוי פקחים מסייעים תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) 1981 

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג- 2013