בעמוד זה ניתן למצוא את התקציב ותמצית הדוחות הכספיים של עיריית אריאל

להורדת הדוחות הכספיים לשנה המבוקשת, יש ללחוץ על הקובץ.

תקציב

תמצית הדוחות הכספיים