בעמוד זה ניתן למצוא את תמצית הדוחות הכספיים משנת 2019 עד לשנת 2020.

להורדת הדוחות הכספיים לשנה המבוקשת, יש ללחוץ על קובץ ה- PDF אשר יפתח בכרטיסייה חדשה.