פרטי קשר לאחראית על מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר
 

שוש שמיר
עוזרת מנכ"ל