חברת "יובלים בשומרון" ערוכה לחלוקת מים בזמן חירום, בהתאם לדרישה של מל"ח (משק לשעת חירום).
במשרדי "יובלים בשומרון" קיימת תכנית לשיקום צנרת מים בעת חירום, תכנית אשר תפורסם בעת הצורך באתר זה ובאמצעי תקשורת נוספים.
כאן ניתן למצוא הגדרות של מצבי חירום ודרכי הטיפול בהם, רשימת תחנות חלוקת מים בחירום, ומידע על התרגילים שאנו מקיימים באופן שוטף.

מהי שעת חירום וכיצד אנו מתכוננים לקראתה?

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב
הפגיעה במערכת מים וביוב יכולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, או במקרים של תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים.
לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ההכנות הנדרשות. הכנות אלה יאפשרו מזעור נזקים וחזרה מהירה ככל הניתן לשגרה.
תאגיד "יובלים בשומרון", מבצע פעילויות משותפות במהלך כל השנה, לרבות תרגילים משותפים.
עדיף להיות מוכנים- שמרו בקבוקי מים בבתים
על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש יממות. (אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).
יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.
ניתן לפנות לתאגיד "יובלים בשומרון" לחצו כאן לכל שאלה או הבהרה.

פירוט הגדרת מצבי חירום והטיפול בהם

מצבי חירום הוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי נסיון העבר כל מצב חירום מתייחס לתרחיש מסויים וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.
הפעילות העיקרית של התאגיד במצבי החירום מתייחסת לאפשרויות אספקת המים ברחבי העיר. כמו כן מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות מהר ככל שניתן.

מצב חירום 3- שיבושים באספקת המים

במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.
- תאגיד "יובלים בשומרון" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה קטנה ככל שניתן.
- בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.
כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.

מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן יתכנו מצבים של חדירת מי ביוב לרשת המים עקב סמיכות צנרת, מצב אשר ימנע בחלק משכונות העיר שימוש במי הברז לצרכי שתייה עד לפתרון הבעיה.
- על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.
תאגיד "יובלים בשומרון " והעירייה, נערכו בשיתוף פעולה הדוק לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר על פי תכנון קבוע מראש- ראו פריסת תחנות חלוקת מים.
התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית). מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש.

מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן תרחיש בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית. מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.
התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתיה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתיה בלבד לנפש).
במצב 5 יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר.
בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר במידת הצורך ועל פי קביעת המדינה, בבקבוקי מים מינרלים שיועברו על ידי מינהל המים, ויחולקו ברשתות השיווק הגדולות.

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

על אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית,נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה בעירייה.
המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעירייה.
קיימת תוכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

רשימת תחנות חלוקת מים

 אזור א'   - רובע א'

 1. תחנת בריכת השחיה העירונית (רחוב יהודה)
 2. ביה"ס נחשונים – רחוב שומרון 
 3. פינת גן עדן דיור מוגן – רחוב דרך עפרון
 4. מרכז מסחרי רובע א' – דרך הנחשונים
 5. רשת "יש" , מלון אשל השומרון 


אזור ב' – רובע ב'

 1. מרכז מסחרי "ללה" – רחוב דרך הציונות
 2. ביה"ס מילקין – רחוב צה"ל
 3. מטווח עירוני – ביה"ס עליזה בגין

 
אזור ג'  - רובע ג'

 1. סופר "מגה" כיכר הגבורה – רחוב דרך הציונות
 2. ביה"ס אור זבולון – רחוב דרך אפרתה
 3. מרכז אלמוג – דרך הציונות 56

מתנדבים לשעת חירום

תאגיד "יובלים בשומרון" מחפש מתנדבים תושבי העיר והסביבה, לסיוע בשעת חירום במגוון תחומים:

 • סיוע פיזי בתחנות חלוקת המים.
 • בעלי מקצוע- אינסטלטורים, רתכים, חשמלאים.
 • סיוע לוגיסטי במענה לטלפונים ועזרה במשרדי התאגיד.
 • בעלי ג'יפים ונגררים- סיוע בהעברת ציוד ממקום למקום.

המתנדבים יעברו הדרכה לשעת חירום וישתתפו בתרגילים המתקיימים בעיר.
המעוניינים: נא שלחו דוא"ל לכתובת: water@yuvalim-sh.co.il או בפקס : 03-9068675
נא ציינו שם מלא, מספר טלפון, תחום התנדבות מועדף וניסיון מקצועי אם קיים בתחום- ואנו נחזור אליכם.
טלפון לפרטים נוספים – 03-9365661
 

הכנת ערכת סניטציה בבתים:

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית "ערכת סניטציה", הכוללת ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומיומי .
את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר כחדר בשעת חירום בבית.
חבילת מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי- אלה מיועדים לסיוע בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.
כלים חד פעמיים ומגבות ניר- לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.
שקיות לאיסוף פסולת- לשמירה על נקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.
שקית סניטציה - לצרכים סניטריים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.