שאלות ותשובות בנושא הרישום לגני הילדים

אנחנו רשומים השנה לגן עירוני, האם יש צורך לרשום מחדש?

כן, הרישום לגנים העירונים מחייב רישום בכל שנה מחדש.

מאיזה גיל נרשמים לגנים עירוניים?

לגן עירוני נרשמים כל הילדים אשר נולדו החל מ – 1/1/19

לצערנו לא ניתן להגיש חריגי גיל על פי הנחיית משרד החינוך לפיכך שנתון 2020 אינם זכאים לרישום.

מתי נרשמים?

תאריכי הרישום: 3-22/01/22

הרישום יפתח בשעה 7:00 בבוקר ויסתיים בחצות.

כיצד מבצעים רישום?

הרישום מתבצע בדרך דיגיטאלית בלבד בקישור אשר יעלה עם פתיחת הרישום.

הורה שלא שינה כתובת מגורים במרשם האוכלוסין לא יצליח לבצע רישום.

עליו לשלוח טופס פניה למחלקת גני ילדים ולצרף חוזה מעודכן, ופרטים ליצירת קשר.

במידה וטרם הסתיימו וועדות איפיון וזכאות להיכן להירשם?

יש להירשם לגן שאני הייתי מבקשת עבורו ורק לאחר סיום וועדות איפיון וזכאות ייקבע עבורו גן רגיל או גן חינוך מיוחד.

מה ההנחיות לרישום למשפחות שבראשן הורה עצמאי(גרוש פרוד יחידני)?

במהלך הרישום תתבקשו לפתוח קישור לטופס הורה עצמאי שמטרתו קבלת הסכמת ההורה האחר. את התצהיר ניתן לסרוק ולשלוח למחלקת גני ילדים בצירוף צילום ת.ז כולל ספח של 2 ההורים.

את הטופס התצהיר ניתן למצוא כאן

האם ניתן לבחור גן בתהליך הרישום? מהם גני העירה להם ניתן להירשם?

ניתן לבחור גן באזור המגורים, בחירת גן לא באזור המגורים יכולה להתקיים רק במידה ובסיום תהליך השיבוץ יהיו מקומות פנויים באזור.

להלן רשימת גני הילדים בעיר

שינוי כתובת בתוך העיר, מה לעשות?

כתובת התלמיד מעודכנת על פי הרשום במרשם הפנים ולכן באחריות ההורים לוודא כי בעת הרישום הכתובת שלהם מעודכנת, במידה ועדיין קיים שינוי יש להעביר למזכירת המחלקה תעודת זהות של 2 ההורים עם כתובת עדכנית או/ו חוזה חדש ושובר תשלום ארנונה.

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?

רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי מדור רישום באגף החינוך והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים ולא בהכרח על פי אזור הרישום.

עברנו לאריאל לאחר סגירת הרישום, מה לעשות?

יש לבקש טופס ביטול רישום ממחלקת גנים במקום המגורים הקודם שלכם, וליצור קשר עם מזכירת המחלקת גני ילדים הגברת מיכל הררי

מחלקת גני ילדים

טלפון: 03-9061649

פקס: 03-9061857

דוא"ל: ganim@ariel.muni.il

כתובת:
בסוף רחוב השקמה

שעות קבלת קהל:

בימים א', ג', ד', ה' בין השעות 08:00 - 13:30
ביום ב' אין קבלת קהל ומענה טלפוני

שעות מענה טלפוני:

זהה לשעות קבלת קהל

מחלקת גני ילדים
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ליאת חכים מנהלת גני ילדים 03-9061652 Liath@ariel.muni.il
מיכל הררי מזכירת מחלקת גני ילדים 03-9061649 mharari@ariel.muni.il

אנחנו עוברים דירה במהלך הקיץ לעיר אחרת, כיצד מקבלים ביטול רישום?

יש לפנות למחלקת גני הילדים הגברת מיכל הררי בטופס מקוון אשר נמצא באתר לבקשת הוצאת טופס ביטול רישום

פרטי ההורה המבקש

מספרים בלבד

פרטי הילד/ים

ילדים
שם הילדת"זתאריך לידהשם הגן

פרטי הבקשה

אני ההורה של הילד שפרטיו רשומים למעלה

הסיבה לביטול הרישום
הסיבה לביטול הרישום (חובה) שדה חובה

יש לצרף תעודת זהות + ספח של שני ההורים (פרט להורה יחידני)

צילום תעודת זהות וספח
צילום תעודת זהות וספח

במקרה של הורים גרושים או פרודים יש לצרף:

הצהרה
הצהרה (חובה) שדה חובה
אנא הזן שם פרטי ושם משפחה

מה לגבי להשאיר ילד בגן פרטי או בבית?

הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודיהם בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, או להמשיך ולשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה
הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים ברשות באמצעות המפקחת על גני הילדים, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:

  • ילדים צעירים, שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילדי אוקטובר – דצמבר)
  • ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם, לדעת ההורים או הגננת.
  • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו/או מהזדקקות לשינה בצהריים

האם ניתן להישאר עוד שנה בגן חובה?

מי שטרם מלאו לו 6 שנים ב 1/9 יכול להגיש בקשה למנהלת הגן והיא תבדוק זאת מול פסיכולוגית הגן. במידה והפסיכולוגית ומנהלת הגן ימליצו לעקב בשנה נוספת בגן חובה הדבר יאושר במחלקת גני ילדים.

פרטים ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל

מה הקריטריונים לשיבוץ בגנים?

השיבוץ בגנים מתחשב בכמה קרטריונים:

  • ילד שזו שנתו השניה באותו גן
  • אזור מגורים
  • הרכב קבוצת הגיל- איזון מספרי בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני גיל ועוד שיקולים פדגוגיים נוספים.
  • יחס מספרי בתוך גני הרשות
  • סיבות רפואיות חריגות
  • הרישום לצהרון אינו קרטריון לשיבוץ.

מתי מקבלים תשובה על השיבוץ וכיצד?

תשובות לשיבוץ יתקבלו בחודש יוני, פרסום יהיה באתר הרשות.

ההורים יקבלו הודעת סמס וניתן יהיה לראות את השיבוץ בקישור באתר העיר

לא מרוצה מהשיבוץ של הילד, מה עושים?

עם קבלת השיבוץ יהיו פרטים על דרך הגשת ערעור על השיבוץ בדרך פשוטה בטופס דיגיטאלי במערכת הרישום העירונית.

לא יתקבלו טפסים ידניים.

כל בקשות הערעור ידונו לגופם ויהיו על בסיס מקום פנוי בלבד בגן המבוקש.

תשובות לערעורים יתקבלו במהלך חודשים יולי אוגוסט.

עם סיום התהליך תקבלו הודעה ממזכירות המחלקה.