להלן טבלה המפרטת את חוקי העזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ו-2016 , אשר יאכפו ע"י פקחי עיריית אריאל.
אנא חנו כחוק והימנעו מקנסות.

מספר תקנה סכום בש"ח תקנה שנה
11 320 ניהלת/הרשת לאחר לנהל מקום חניה פרטי ללא רישיון מתאים מאת ראש המועצה סעיף 4(א). חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
12 165 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות  את רכבך ברחוב במקום שהחניה נאסרה בתמרור מתאים 5(ב) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
13 165 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות  את רכבך שהתקלקל ברחוב שלא בסמוך לשפה הימנית ולא לשם תיקונים הכרחיים  סעיף 7 חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
14 245 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות מונית שלא במקום תחנת מוניות על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. סעיף 8(א) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
15 245 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות מונית ברחוב בו החניה מותרת לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם. סעיף 8(ז) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
16 245 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות אוטובוס שלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוס סעיף 9(א) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
17 245 העמדת החנת/הרשת לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה ע"י אוטובוסים במספר הנקוב בתמרור. סעיף 9(ג) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשמ"ט - 1989
18 100 העמדת/ החניית רכבך הנל בניגוד לכיוון התנועה.בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(1)  ובניגוד סעיף 9 (ו)(1) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
19 250 העמדת/ החניית רכבך הנל  על שביל אופניים מסומן בתמרור בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72 (א)(2) ובניגוד לחוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016 
20 250 העמדת/ החניית רכבך הנל בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(3) ובניגוד לסעיף 9 (ו)(3) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
21 250 העמדת/ החניית רכבך הנל במקום כניסה  לשטח המיועד לכלי רכב שלא להעלאת נוסעים או הורדתם.בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(4) ובניגוד לסעיף 9(ו) (4) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
22 100 העמדת/ החניית רכבך הנל בתחום 2 מ  מברז כיבוי כאשר התחום המסומן על המדרכה או על שוליה בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72  (א) (5) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (5) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
23 250 העמדת/ החניית רכבך הנל בתוך מעבר חציה או בתחום 12 מ לפניו בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(6)ובניגוד לסעיף 9 (ו) (6) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
24 250 העמדת/ החניית רכבך הנל בתחום 12 מ לפני קו עצירה בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(7) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (7) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
26 100 העמדת/ החניית רכבך הנל בכביש שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד מסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(9) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (9) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
27 100 העמדת/ החניית רכבך הנל בצד רכב אחר העומד או חונה בצד של הרחוב בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(10) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (10) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
28 100 העמדת/ החניית רכבך הנל על גשר או מנהרה בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72 (א)(11)ובניגוד לסעיף 9 (ו) (11) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
29 250 העמדת/ החניית רכבך הנל בתחום תחנת אוטובוסים בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(12) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (12) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
30 100 העמדת/ החניית רכבך הנל בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(13) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (13) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו) תשע"ו - 2016
31 250 העמדת/ החניית רכבך הנל בתחום תחנת מוניות מסומנת בתמרור פרט להורדת נוסעים בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(14) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (14) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
32 100 העמדת/ החניית רכבך הנל ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים שלא לשם העלאת חיילים והורדתם בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(15) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (17) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
33 1000 העמדת/ החניית רכבך הנ"ל במקום חניה נכה בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72(א)(16) ובניגוד לסעיף 9 (ו) (18) חוק עזר לאריאל (העמדת רכב וחנייתו)  התשע"ו - 2016
34 250 העמדת/ החניית רכבך הנל עם שני גלגלים על המדרכה.בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72 (א)(2א)  
35 500 העמדת/ החניית רכבך הנל על מדרכה שלא נקבעה כמקום חנייה מוסדר בניגוד לתקנות התעבורה סעיף 72 (א) (2א)