אודות מרכז הפסג"ה (מרכז פיתוח סגלי הוראה)

מרכז פסג"ה הינו מוסד מקצועי לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה במערכת החינוך בישראל. 
מטרתו של הפיתוח המקצועי להעצים את עובד ההוראה (מורים וגננות) ולקדם תהליכי למידה משמעותיים במערכת החינוך.
הפיתוח המקצועי הינו כלי מרכזי לבניית זהותו המקצועית של עובד ההוראה כמומחה בתחומו במציאות המשתנה.
בתחום הפיתוח המקצועי יש מגוון רחב של מסגרות ושיטות לימוד: קורסים, למידת עמיתים, קהילות לומדות ועוד.  צוות הפסג"ה אחראי על פיתוח והבניית הידע והמידע האישי במסגרות אלו תוך יישום מדיניות ותכניות משרד החינוך ובשיתוף עם צרכי הרשות, הפיקוח ומוסדות החינוך.
במרכז פסג"ה קיימים מרחבי למידה ומפגש מגוונים המאפשרים למידת מבוגרים, מפגשי מומחים, מפגשי ייעץ, מפגשי עבודה של צוות בית הספר, מפגשי התנעה והערכה של תוכניות מגוונות.
מרכז הפסג"ה נותן מענה למוסדות חינוך ועובדי הוראה באזור אריאל  והסביבה 

פעילות בפסג"ה

  • פיתוח, הערכה וניהול של מסגרות לימוד/פיתוח מקצועי של עובדי הוראה
  • הדרכה קבוצתית ופרטנית לעובדי הוראה בתחומים שונים