מועצת הנוער העירונית הינה גוף אשר מייצג את הנוער באריאל ומורכבת מבני נוער בכיתות ז – י"ב. חברי המועצה ממלאים מגוון רחב של תפקידים כמו: יושב\ת ראש המועצה, סגן\ית יושב ראש המועצה, מבקר\ת המועצה, מזכיר\ה כללי, דובר\ת וכמובן הנציגים מתנועות הנוער ומועצות התלמידים בחטיבה ובתיכון.   

בעלי התפקידים נבחרים בצורה דמוקרטית על ידי חברי המועצה המייצגים את כל תנועות הנוער הקיימות בעיר, ומועצות התלמידים של החטיבה ושל התיכון. לכל תנועה או ארגון שמורים מספר מסוים של מקומות במועצה העירונית על מנת לקיים מגוון רחב כמה שניתן במועצה.  

המועצה מתכנסת אחת לשבוע בשעה 19:00 בבית הנוער למליאה בנושאים חשובים ובפרויקטים העתידים לצאת. בשנה האחרונה המועצה מתכנסת לעיתים גם בזום בעקבות הנחיות משרד הבריאות המשתנות.

המועצה פועלת במספר מישורים חשובים, הראשון מבינהם הוא החינוך הפורמאלי – שמירה על זכויות התלמיד ובני הנוער בעיר על פי חוזר מנכ"ל.

השני מבין המישורים הינו המישור הפרלמנטרי – מועצת הנוער נחשבת לגוף רשמי ומייצג וחבריה מוזמנים לכל ועדות העיריה. בנוסף לכך, יושב הראש הינו חבר מן המניין בוועדה לקידום מעמד הילד על פי החוק לרשויות מקומיות.

המישור השלישי והכי משמעותי, הינו המישור החברתי והתרבותי – המועצה אחראית לקידום פרויקטים חשובים לבילוי ופנאי הנוער בעיר ובנוסף פרוייקטים התנדבותיים קהילתיים. דוגמאות לפעילויות אשר התבצעו בשנה האחרונה לנוער בעיר על ידי מועצת הנוער הן: תיקון תאורות רחוב, מגרשים פתוחים בקיץ, הרצאות חוץ ומסיבות בריכה.

הארגון וההנחיה של מועצת הנוער מבוצע ע"י מחלקת הנוער בעירייה ובאמצעות מנהל מחלקת הנוער ומנחה שזהו תפקידו.

בעלי התפקידים שנבחרו למועצה בבחירות לשנת 2021:

  • יושב ראש מועצת הנוער- שון טרנובסקי
  • סגנית יושב ראש- תהילה ברוך
  • מזכירה כללית- לירון דיב
  • מבקר המועצה- טל צאיג
  • דוברת- איילת חיה בס

שכתוב של דוברת מועצת הנוער – איילת חיה בס