מבנה ארגוני של עיריית אריאל

קישור למבנה הארגוני של עיריית אריאל בקובץ PDF

מבנה ארגוני (בפורמט נגיש)

 • ראש העיר

  • לשכת ראש העיר
  • מ"מ ראש העיר
  • מועצת העיר
  • מבקר
  • יועץ משפטי
  • דובר
  • גזבר 
  • מהנדס
 • מנכ"ל

  • לשכת מנכ"ל
  • מערכות מידע ותקשורת 
  • משאבי אנוש
  • קידום עסקים ואכיפה
  • ביטחון וחירום
  • שיפור פני העיר
  • חינוך
  • שירותים חברתיים
  • גזברות
  • הנדסה