ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו. הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת. לצערנו, חלק מהם מצויים במצבי סיכון ומצוקה, כאשר חלק ממצבי הסיכון באים לביטוי בניתוק ממסגרות נורמטיביות. 
מצבי סיכון אלה פוגעים ביכולת הילדים ובני הנוער לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, הגנה וכבוד. מדובר ברצף של מצבי סיכון שונים, הדורשים התאמה של מענים שונים ומגוונים. 
מצבים אלה, נובעים בין השאר, מהתמודדות עם קשיים כלכליים, מחלה או מוות של אחד ההורים, קשיים לימודיים, או שונות חברתית ובאים לביטוי מקשיים בתפקוד ועד לסטייה חברתית.

צוות האגף, משתדל לסייע לילדים ונוער במצבי מצוקה וסיכון אלה:  

 • המצויים בסכנה ישירה ומיידית, החשופים להתעללות או לאלימות.
 • הסובלים מהפרעות התנהגות או בעיות נפשיות.
 • המצויים במצב של הזנחה מצד האחראים עליהם.
 • החיים בנסיבות היכולות לגרום סיכון: משבר גירושין, אבטלה, עליה, מחלות, מוות של אחד ההורים או פגם במסוגלות של האחראי למלא את חובותיו כלפיו.
 • הפוגעים בעצמם או בזולת.
 • אשר עברו על החוק או מצויים בסכנה לעשות כך.

להלן פירוט אודות מספר שירותים הניתנים בתחום על ידי האגף:

שילוב ילדים במסגרות יומיות

וועדת המעונות שבאגף, דנה במקרים של השמת ילדים במסגרות לגיל הרך, תוך השתתפות כספית של משרד הרווחה על פי חוק פעוטות בסיכון. מטרת הסיוע היא לתת מענה לפעוטות בסיכון כתוצאה ממצב סוציאלי לקוי ומצבי חולי ומשבר במשפחה. 
כמו כן - האגף מסייע במימון שילובם של ילדים בסיכון וילדים במסגרות עירוניות שונות כגון : צהרוניות בגני הילדים, קייטנות בקיץ, חוגים שונים ועוד.

השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות 

השמת ילדים ובני נוער במסגרות חוץ ביתיות נשענת על העיקרון כי כל עוד ניתן לתת מענים במסגרת הקהילה תמנע השמת הילדים במסגרות חוץ ביתיות. אולם, יש מצבים בהם הוצאת ילד מביתו לפרק זמן קצר או ארוך, היא בלתי נמנעת והיא האפשרות המתאימה ביותר לצרכיו. 
משרד הרווחה מפעיל מסגרות חוץ ביתיות לילדים ובני נוער בסיכון, המופעלות הן על ידי המשרד והן באמצעות ארגונים פרטיים וציבוריים. במסגרות עובדים צוותים רב מקצועיים, המפעילים תוכניות ייחודיות. כלל מסגרות אלה מפוקחות על ידי המשרד. מסגרות חוץ ביתיות כוללות קשת רחבה של פנימיות שונות ומשפחות אומנה. 
צוות האגף מטפל ומלווה משפחות בתהליך קבלת ההחלטה לסידור במסגרות חוץ-ביתיות, עד למציאת מסגרת מתאימה לצורכי הילד ועוקב אחרי תהליך השתלבותו במסגרת.

מועדוניות   

בעיר מופעלות 2 מועדוניות טיפוליות (אחת מהן – במשותף עם אגף החינוך), לכ- 30 ילדים בגילאי 6-11. המועדוניות פועלות לטובת ילדים הזקוקים למסגרת חמה ועזרה בשיעורי הבית בשעות שלאחר בית הספר. 
לפרטים ניתן לפנות לעו"ס המשפחה בטלפון :9061660.

נערות וצעירות

באגף פועלת עו"ס נערות. מטרות עבודתה -לקדם נערות במצוקה לתפקוד תקין יותר בחברה על-ידי ולמנוע את התדרדרותן. 
נערות וצעירות נמצאות בסיכון גבוה יותר לחשיפה למצבי מצוקה זאת בעקבות מעמדן במשפחה, בחברה והיותן במשבר גיל ההתבגרות. 
הנערות הנמצאות ממילא בבלבול לגבי זהותן, מיניותן ומקומן בחברה ובמשפחה עלולות למצוא את עצמן במצבי סכנה ומשברים אישיים טראומתיים.

אוכלוסיית היעד
נערות וצעירות בגילאי 25-13 הנמצאות במצבי סיכון ומצוקה, קרבנות לאלימות פיזית, מינית ונפשית ורווקות ללא ילדים, ובתוכן כאלו ש-:

 • חשופות לפגיעה וסכנה בתוך המשפחה ו/או בחברה.
 • חשופות לאלימות פיזית ,מינית ונפשית.
 • בעלות הריון לא רצוי מחוץ לנישואין.
 • לא נמצאות במסגרת נורמטיבית של עבודה או למודים.
 • ברחו מביתן ו/או ננטשו.
 • מתחברות לחברה עבריינית.

מעבר לעבודה הפרטנית , מפעיל האגף מספר תוכניות ייחודיות, כגון : קבוצת שונות, קבוצה טיפולית בעזרת אילוף כלבים ועוד. 
לפרטים, ניתן לפנות  9061660.

הדרכת הורים 

האגף מסייע להורים הזקוקים ליעוץ ולהדרכה בטיפול בילדיהם. על פי הצורך, מפעיל האגף גם קבוצות להדרכה הורית.