טופס החרגה הינו טופס לאישור פרטני של הרבש"צ להעסקת עובד עם היתר בתוקף לא לעיר אריאל.

אישור זה ניתן עד ל- 5 ימי עבודה רצופים בלבד.

יש למלא את הטופס עד השעה 14:30 בכל יום, מסמך שיגיע לאחר מכן יאושר רק ביום למחרת.

פרטי המעסיק

של המעסיק

של המעסיק

אם קיים

ענף (חובה) שדה חובה
אישור בתוקף (חובה) שדה חובה

יש לסמן את האישור הנוכחי של העובד

משך עבודה

שימו לב, משך ההחרגה לא יעלה על 5 ימים ברצף

מקום העסקה
שם רחובמספר בית
הנני מבקש לאשר העסקתם של העובדים הר"מ:
מספר ת"זמקום מגורים

הצהרה

הצהרה (חובה) שדה חובה

אנא הזן שם פרטי ושם משפחה

Browser not supported