חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנת 2021

  1. מנכ"ל
  2. גזבר
  3. מהנדס
  4. מנהל אגף כ"א
  5. מנהל אגף רווחה