תנועות נוער

מס' עמותה שם עמותה  סכום שנתי 
580038685 תנועת הנוער הלאומי     57,295.00
580028454 הצופים    63,252.00
580040343 תנועת בני עקיבא בישראל  113,453.00

ספורט

מס' עמותה שם עמותה  סכום שנתי 
580466613 מועדון מכבי התעמלות אריאל    69,000.00
580589851 העמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל -קט רגל     36,573.00
580589851 העמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל -כדורגל   257,564.00
580096121 התאגדות לתרבות גופנית - הפועל אריאל    62,918.00
580636819 עמותת לקידום הספורט והפנאי באריאל-כדועף    33,945.00

חברה וקהילה

מס' עמותה שם עמותה  סכום שנתי 
580054039 או יו ישראל - דאורייתא    27,000.00
580004307 אגודה למען החייל     27,000.00
580392702 פעמונים-ארגון חסד (ע"ר)      9,000.00
580030104 אגודת יד שרה     17,000.00
580503233 עמותת "יחד באריאל"      9,000.00
580263598 ארגון מגן דוד אדום      5,000.00
580404077 בית זכרון לשואה    22,000.00
580349785 עמותת חסד לחיים באריאל      5,000.00

מורשת ישראל וערכי דת

מס' עמותה שם עמותה  סכום שנתי 
580149672 עמותת היכל יוסף באריאל    13,000.00
580202216 עמותת בי"כ רמב"ם אריאל    13,000.00
580220911 עמותת שבות אריאל    13,000.00
580414852 בית כנסת אביר יעקב    13,000.00
580216596 עמותת יהושע בן נון    13,000.00

 

חלוקת התמיכות לשנת 2018

חלוקת התמיכות לשנת 2017

חלוקת התמיכות לשנת 2016

חלוקת התמיכות לשנת 2015

חלוקת התמיכות לשנת 2014