על פי תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005, חלה חובה לחיסון נגד מחלת הכלבת  וסימון הכלב בשבב  על כל כלב מגיל 3 חודשים. על החיסון יש לחזור מידי שנה. 
בשירות הווטרינרי העירוני מתבצעים חיסוני כלבת.

לחץ כאן לאתר התשלומים על שירותים וטרינריים

להזכירכם! 

החוק מחייב בעל כלב לחסנו נגד מחלת הכלבת אחת לשנה וזאת החל מגיל 3 חודשים .
כמו כן עליו לדאוג לסימונו בשבב אלקטרוני ולהוציא לו רישיון אחזקה שנתי.


בכבוד רב
דר' יובל אדר
מנהל שירות הווטרינרי