חוקי העזר של אריאל ערוכים לפי נושאים עם ארבעה מפתחות

בעריכת: צבי ה. פרייזלר עורך-דין

ספר חוקי עזר של עיריית אריאל מרכז בתוכו את חוקי העזר של אריאל, וכן חיקוקים בלעדיים לעיריית אריאל, כשהם מסודרים בצורה שיטתית, לפי נושאים, עם מפתחות של תוכן עניינים כללי, תוכן עניינים מפורט, מפתח אלפביתי של שמות החיקוקים ומפתח ערכים אלפביתי.

מידע בנושא נגישות

חוקי העזר אינם נגישים. אנו מנסים למצוא פתרון להנגשתם. במידה והינכם נדרשים לקובץ נגיש, ניתן ליצור קשר עם רכזת הנגישות בציון שם הקובץ באמצעים הבאים:

  • שם מלא: מירי בן לולו
  • טלפון: 03-9061632 
  • דוא"ל: mirib@ariel.muni.il

בכפוף לתקנות, המידע יועבר בזמן סביר אך לא יאוחר משלושה שבועות.

רשימת חוקי העזר:

מבוא ומפתחות 

איכות הסביבה 

מים 

ביוב 

בניה 

בעלי חיים 

מוצרים מן החי 

מיסים ואגרות 

עסקים

לוחיות מספר בבנינים 

תחבורה 

שמירה

עדכון חוק עזר אריאל (שירותי שמירה)(תיקון), תשע"ה- 2015 

הארכת תוקף חוק עזר לאריאל (שירותי שמירה)(תיקון), תשע"ה-2015

עבירות קנס 

חוק עזר לאריאל (תיעול), תשע"ה- 2015

חוק עזר לאריאל (סלילת רחובות), תשע"ה- 2015

חוק עזר לאריאל (מודעות ושלטים), תשע"ה-2015