חוקי העזר של אריאל ערוכים לפי נושאים עם ארבעה מפתחות

בעריכת: צבי ה. פרייזלר עורך-דין

ספר חוקי עזר של עיריית אריאל מרכז בתוכו את חוקי העזר של אריאל, וכן חיקוקים בלעדיים לעיריית אריאל, כשהם מסודרים בצורה שיטתית, לפי נושאים, עם מפתחות של תוכן עניינים כללי, תוכן עניינים מפורט, מפתח אלפביתי של שמות החיקוקים ומפתח ערכים אלפביתי.

מידע בנושא נגישות

חוקי העזר אינם נגישים. אנו מנסים למצוא פתרון להנגשתם. במידה והינכם נדרשים לקובץ נגיש, ניתן ליצור קשר עם רכזת הנגישות בציון שם הקובץ באמצעים הבאים:

  • שם מלא: רינת פוניס
  • טלפון: 03-9061632 
  • דוא"ל: rinaf@ariel.muni.il

בכפוף לתקנות, המידע יועבר בזמן סביר אך לא יאוחר משלושה שבועות.

רשימת חוקי העזר: