מועצת העיר

מועצת העיר
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אליהו שבירו ראש העיר - אריאלי 03-9061601 eshaviro@ariel.muni.il
יחיאל טוהמי מ"מ ראש העיר - אריאלי 03-9061602, 052-5000901 ytohami@ariel.muni.il
אלה ויינר חברת מועצה - אריאלי 050-3095191 allavainer.ariel@gmail.com
ורד טוויל משנה לראש העיר - אריאלי 052-5743279 veredyanir@gmail.com
יאיר שיטבון חבר מועצה - הבית היהודי 052-6070741 chetboun.yair@gmail.com
אריק דושי משנה לראש העיר - הבית היהודי 053-7783305 dushi583@gmail.com
פבל פולב סגן ראש העיר - אריאל ביתנו 054-4467265 polevp@gmail.com 
גוזב לודמילה חברת מועצה - אריאל ביתנו 527574334, 054-6557044 Lg020565@gmail.com
אסף ביזברג חבר מועצה - אריאל ביתנו 053-2461661 a.asafbiz@gmail.com
אלכסנדר ירמולינסקי חבר מועצה - אריאל ביתנו 050-5331234 arielshelha@gmail.com
אבנר משרקי סגן ראש העיר - מחל 050-5409300, 052-4704127 avner553@gmail.com
יוסי חן משנה לראש העיר - סיעת דרך חדשה לאריאל 054-4936600
קרן קופלר-ברקו חברת מועצה - בשביל אריאל 052-9550855 keren0529550855@gmail.com