זכויות והטבות לאזרחים ותיקים
הזכות/ההטבה תמצית הזכות/ההטבה (תיאור הזכות/ההטבה בקצרה) התנאים לקבלת הזכות/ההטבה אפשרות לקבל מידע נוסף על הזכות/ההטבה
תשלומי ארנונה אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, שאירים, תלויים או נכות מעבודה זכאי להנחה 25% על 100 מ"ר מהנכס הצגת אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה מח' הגבייה של הרשות טל. 03-9061686
תשלומי ארנונה אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שאירים בתוספת הבטחת הכנסה זכאי להנחה 100% על 100 מ"ר מהנכס הצגת אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה מח' הגבייה של הרשות טל. 03-9061686
תשלומי ארנונה אזרח ותיק (גבר או אישה) שהגיע לגיל פרישה, אם הכנסתו נמוכה מהשכר הממוצע במשק, או זוג שהכנסתו 150% מהשכר הממוצע במשק, זכאים להנחה 30% על 100 מ"ר מהנכס הצגת אישורי הכנסה מכל מקור שהוא והצגת אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה (אם מקבל) או תעודת אזרח ותיק מח' הגבייה של הרשות טל. 03-9061686
תשלומי ארנונה אזרח ותיק שרכש דירה משותפת עם ילדיו זכאי להנחה על חלק יחסי של הנכס בהתאם לגודל הדירה ומספר הנפשות הצגת אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה וחוזה על רכישת דירה מח' הגבייה של הרשות טל. 03-9061686
קונצרטים והצגות בהיכל התרבות העירוני לגמלאים תינתן הנחה ברכישת כרטיסים לקונצרטים, מחול והצגות תיאטרון (למעט הצגות אמרגן). בהצגת תעודת אזרח ותיק היכל התרבות טל. 03-9083333
סיוע במימון הוצאות רפואיות אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שאירים בתוספת הבטחת הכנסה זכאי לסיוע במימון הוצאות רפואיות (לא כולל תרופות או טיפולים אורתודנטיים) הצגת אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה וחשבוניות מקוריות פורמן נינה – עו"ס
מרכזת מדור זקנה, האגף לשירותים חברתיים
טלפון: 03-9061672
מייל: nfurman@ariel.muni.il