מטרת הוועדה

וועדת זכאות ואפיון היא וועדה סטטוטורית, שמטרתה לדון בצרכים החינוכיים הייחודיים של תלמידים ולהחליט, האם הם זכאים ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד. 

הפניית התלמיד לוועדת זכאות ואפיון 

ההפניה יכולה להתבצע על-ידי כמה גורמים: המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד, בקשת הורים, או בקשה המגיעה מגורם המטפל בתלמיד/ה.
פתיחת דיון בוועדות אפיון וזכאות בגני-ילדים - עד 30.5. תלמידי בי"ס - עד 15.5.

חברים בוועדה 

יו"ר הוועדה - נציג משרד החינוך
נציג אגף החינוך ברשות המקומית
מפקחת משרד החינוך בתחום החינוך המיוחד, או מי מטעמה
מנהל/ת השרות הפסיכולוגי, או מי מטעמו/ה
נציג הורים ארצי

משתתפים בוועדה

נציגי המוסד החינוכי בו לומד התלמיד/ה - גננת, מנהל/ת, מחנכ/ת, יועצת חינוכית
ההורים (או האפוטרופסים של התלמיד/ה).

מהלך הדיון בוועדה 

  1. חברי הוועדה מקיימים שיח פתוח הכולל שאלות ותשובות עם ההורים, התלמיד וחברי הצוות המוסד החינוכי. 
  2. חברי הועדה מתייחסים לסך המסמכים ולחוות הדעת של אנשי מקצוע המובאים בפניהם לרבות: שאלון המוסד החינוכי, סיכומי תרפיסטים העובדים עם התלמיד/ה, אבחונים רלוונטיים לפי המקרה (פסיכולוגי, דידקטי, פסיכיאטרי, נוירולוגי ועוד), תוצאות בדיקות שמיעה וראייה, וכל מסמך נוסף המובא בפני חברי הועדה.

קבלת החלטה בוועדה

  1. דיון המשך - חברי הועדה יכולים לבקש מההורים/צוות המוסד החינוכי להמציא מסמכים חסרים ולזמן לאחר המצאתם דיון המשך.
  2. להעניק לתלמיד/ה זכאות לחינוך מיוחד (גן/כיתה או בית-ספר) תתקבל רק אם חברי הועדה התרשמו, שהמוסד החינוכי בו לומד/ת התלמיד/ה מיצה את כל הכלים העומדים לרשותו והוכיח מעל לכל ספק, שאין באפשרותו מחד להמשיך ולסייע להתקדמותו ולהתפתחותו של התלמיד/ה, ומאידך הישארותו במוסד מעכבת ומונעת את התפתחותו. 
  3. לא להעניק לתלמיד/ה זכאות לחינוך מיוחד.

שליחת ההודעה להורים

החלטה בדבר זכאות לחינוך מיוחד תוצג/תשלח להורים במכתב רשמי, המפרט את סוג הלקות/יות שנקבעה/ו. 

תקפות/חידוש החלטות הוועדה

החלטת הוועדות תקפה לשלוש שנים והיא מחייבת כל רשות במדינה (במידה והורי התלמיד עברו להתגורר ברשות אחרת).
שינוי במצבו של התלמיד/ה (הרעה או הטבה) - ניתן להעלות גם לפני תום תקופה זו.

השגה על החלטות הוועדה

ההורים/האפוטרופסים של התלמיד/ה יכולים להגיש השגה למשרד החינוך עד 21 יום מקבלת ההחלטה הרשמית בכתב.

לנוחיותכם קישור לחוזר מנכ"ל בנושא וועדות זכאות ואפיון

טובה שרמן
רכזת חינוך מיוחד