מעסיקים מוכרים בפורטל מעסיקים של המנהל האזרחי

לחידוש רישיון העסקה לפועלים למעסיקים קיימים יש למלא את הטופס הבא

טופס בקשה לרישיונות העסקה לעובדים פלשתינאים

לחידוש רשיון עבור פועלים העובדים במשמרות יש למלא את הטופס הבא

שימו לב הטופס מיועד אך ורק למעסיקים הרשומים בענף המזון או תחבורה ציבורית (אוטובוסים) בלבד!

טופס בקשה לרישיונות העסקה לעובדים פלשתינאים לעבודה במשמרות

לאחר מילוי הטופס המקוון , יתקבל אישור חתום על ידי הרבש"צ במייל חוזר.

את האישור החתום יש להעלות באתר של המינהל האזרחי.

מעסיקים חדשים

יש להכין את המסמכים הנ"ל ולהגיע למשרד של הרבש"צ . לאחר קבלת המסמכים החתומים על ידי הרבש"צ יש לשלוח בקבצי pdf בלבד במייל אחד למנהל האזרחי tasefr@mnz.gov.il

שעות קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין 08:00 - 09:00

חובה לתאם תור לפני ההגעה בזימון תורים בקישור הבא

דניס קרמיאנסקי
רבש"צ
03-9061817
054-9005290
 

מעסיק פרטי

 • עבור בניה: עד 10 עובדים
 • עבור שיפוץ: עד 6  עובדים , עד 4 חודשים סה"כ
 • עבור ניקיון ואחזקה– עד 2 עובדים

מסמכים נדרשים עבור מעסיק פרטי :

 1. צילום ת"ז כולל ספח
 2. טופס מקוון לקבלת אישור תושב / אישור מגורים / בעלות על נכס באריאל - או במחלקת הגביה 03-9061686 
 3. בניה- יש לצרף היתר בניה בתוקף
 4. ניקיון ואחזקת בית יש לצרף דיווח לביטוח לאומי לעובד משק בית
 5. הצהרת מעסיק - יש להקפיד למלא את כל הטופס

  חברה /התאגדות

  מסמכים נדרשים:

  1. תעודת התאגדות חברה
  2. צילום ת"ז בעל החברה כולל ספח
  3. בעלי מניות
  4. מורשה חתימה
  5. חוזה עבודה חתום/ שכירות מבנה/בעלות מבנה
  6. הצהרת מעסיק על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת  (ניתן לקבל במשרד הרבש"צ)

  עוסק מורשה

  מסמכים נדרשים:

  1. תעודת עוסק מורשה
  2. צילום ת"ז כולל ספח בעל העסק
  3. חוזה עבודה חתום לעבודה באריאל /שכירות מבנה באריאל / בעלות מבנה באריאל
  4. הצהרת מעסיק על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת (ניתן לקבל במשרד הרבש"צ)