​​​​התקנת שילוט למכירה/השכרת נכסים ע"י סוכנויות תיווך

 1. ​מידות שילוט
  • על דירות מגורים – לכל היותר: 1.20 מ' X 0​.80 מ' (0.96 מ"ר).
  • במבני תעשייה/חברות/מפעלים – לכל היותר: 3.00 מ' X 2.00 מ' (6.00 מ"ר).
 2. סוג השילוט
  • מסוג P.V.C מוקצף בעובי 3 מ"מ, או מחומר מסוג פוליגל מוקשה בעובי 6 מ"מ, או מפח בעובי 0.8 מ"מ, או שמשונית מתוחה.
 3. מיקום התקנת השילוט
  • במבני תעשייה/מפעלים - אך ורק על חזית הנכס (קיר המבנה), המוצע למכירה/השכרה.
  • בבניין דירות/מגורים – על מרפסות הדירות או בשטח חצר הבניין על שני עמודים ייעודיים (ובאישור ועד הבניין).
  • ​לא תותר הצבת שילוט על גדרות, עמודי חשמל, עמודי שילוט, או מתקנים ציבוריים ועירוניים.
  • יש לוודא שהשילוט אינו מסתיר/חוסם חלונות ופתחי אוורור. ואינו בגדר שילוט אסור על פי הדין.
  • ​יש לוודא שבמבנים שכוללים קומה מפולשת, השלט לא יחרוג כולו או מקצתו מתחתית תקרה קומה א' ולא יותקן בגובה נמוך מתקרת קומת הכניסה לבניין.
 4. חל איסור מוחלט להצבת שלט "נמכר".
 5. שלטים, שיוצבו בניגוד להנחיות העירייה וללא היתר, תפעל העירייה להסרתם ולבצע פעילות אכיפה כנגד בעלי השלטים על פי החוק.

תשלום אגרות שילוט – שלטי תיווך

 1. שלטים למכירה/השכרה אשר אינם נושאים ציון מזהה ובהם מופיע רק מס' טלפון של הסוכנות​ תיווך (ללא סמליל, תמונה, וכו')לא יחויבו באגרות השילוט.
 2. מתכונת תשלום אגרת השילוט ע"י סוכנות תיווך, תתבסס על הסדר שנתי לפי כמות שלטים קבועה (בשל ניידות השלטים ומשך התקנתם הקצר)