מטרות הפעולה בקידום נוער:

 • מניתוק לשילוב- שילוב מחדש של הנוער המנותק בתוך מערך הפעילות הנורמטיבית של בני גילו, במסלולי למידה, עבודה, הכשרה מקצועית, חברה, תרבות ופנאי ושירות בצה"ל.
 • פיצוי וקידום - פיצוי וקידום נוער מנותק, שאינו משתלב מבחינה השכלתית, חברתית ומקצועית - לקראת השתלבותו כבוגר יעיל ומועיל בקהילה ובחברה.
 • מיצוי פוטנציאל אישי -מיצוי ומימוש הפוטנציאל האישי החיובי הטמון בכל אחד מבני הנוער לקידומם האישי, לתועלתם ולתועלת החברה הסובבת אותם.
 • מניעת ניתוק וניכור - מניעת ניתוק וניכור חברתי של בני נוער אלו מן החברה ומהמדינה שבה הם חיים.

מטרות-על אלו מבוססות על ההנחה, כי מצב שבו צעירים וצעירות בגיל ההתבגרות אינם משולבים אף באחד מן התפקידים שהחברה מועידה לבני גילם, יש לו השלכות שליליות על התפתחותם והוא עלול להביאם לידי סיכון לעצמם ולחברה.

היעדים האופרטיביים של השירותים לקידום נוער בקהילה:

 • איתור ויצירת קשר (מחודש) משמעותי ואיכותי עם הנוער המנותק שנשר.
 • קידום השכלה פורמלית ובלתי פורמלית (לתעודה או לשילוב מחדש וכו' ).
 • שילוב והשמה למסגרות אלטרנטיביות חינוכיות / תעסוקתיות / חברתיות וכו'.
 • מניעת נשירה ממסגרות חינוכיות או תעסוקתיות.
 • הכנה ללשכת גיוס ולשירות צבאי או אזרחי של הנוער המנותק
 • הכנה לעולם העבודה (מיומנויות חיפוש, הסתגלות והשתלבות בעולם העבודה ).
 • מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול , שירותי מניעה ראשונית והפניה לטיפול שניוני
 • מניעת תופעות אנטי-חברתיות הפוגעות בפרט ובחברה, כגון אלימות , עבריינות , ניצול והתעללות מינית וכו'.
 • חינוך חברתי ערכי - כולל סמינרים לאזרחות והכרת הארץ, " זיקה - לנוער עולה.

שירותי היחידה לקידום נוער כוללים:

 • מערך חינוכי-טיפולי של עובדי קידום נוער מיומנים.
 • מערך חינוכי-השכלתי של מורים מקצועיים העוסקים בהשלמת השכלה, ובהכשרה.
 • מערך חינוכי-חברתי האחראי להפעלת תוכניות מניעה, כישורי חיים, פנאי ותרבות.

בעלי תפקידים

שירה מנדלסון
 מנהלת היחידה לקידום נוער
אורן צאיג
מנהל פרוייקט היל"ה
03-9061809