היחידה נותנת מענה ייחודי ומקצועי לתופעת השימוש וההתמכרות לסמים ואלכוהול. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאלים המומחים בתחום ההתמכרויות.

השימוש וההתמכרות לסמים ואלכוהול גורם לנזקים ברמה הגופנית, חברתית ורגשית. 

היחידה נותנת מענה ל:

  • נוער וצעירים בגילאי 13-25
  • מבוגרים 26 ומעלה

מטרת הטיפול ביחידה הינה לסייע למשתמשים בתהליך הגמילה, תוך הקניית כלים להתמודדות, השתלבות מחדש במסלול החיים הנורמטיבי ושיפור התפקוד האישי, החברתי והמשפחתי.

השירות הינו ללא תשלום!

אתם מתלבטים? בואו להתייעץ ולדבר על זה בפגישה ללא מחויבות.  

ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בטלפון או בטופס פניה ליחידה

קישור לטופס פניה ליחידה לטיפול בהתמכרויות

גמליאל קורונל
עו"ס משפחה והתמכרויות מבוגרים

מוריה אלבז
עו"ס לטיפול בהתמכרויות נוער וצעירים