אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח האוכלוסייה המבוגרת ומשקיעה משאבים רבים לפיתוח שירותים לאוכלוסיה זו. 
הגוף העיקרי האחראי על השירותים לגיל השלישי הוא האגף לשירותים חברתיים ובאמצעותו ניתנים מענים בכל הרמות: פרטני, קבוצתי וקהילתי.