• במידה ושלט הוסר בחצי הראשון של השנה (עד לתאריך 30.6) ושולמה עבורו אגרת שילוט שנתית במועד, ובעל השלט מדווח על הסרתו (לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד ההסרה), יזוכה בעל השלט ב-50% מאגרת השילוט לאותה שנה, ולאחר בדיקת נציג המחלקה לקידום עסקים ואכיפה על הסרת השלט בפועל.
  • במידה ושלט הוסר בחצי השני של השנה (לאחר התאריך 1.7), לא ינתן כל זיכוי בגין אותה שנה.
  • חיוב התשלום לכל שלט ושלט יהיה מבוסס על שטח השלט, במ"ר, בהתייחסות למידות סוג השלט בהתאם לטבלת הקודים לסוגי השילוט השונים המופיעה להלן.

קישור לאתר התשלומים לתשלום אגרת השילוט

תעריף למ"ר או חלק ממנו

קוד

סוג השלט

תעריף למ"ר מוצמד למדד

06/2022

1

שילוט מכל סוג, למעט שילוט אלקטרוני ומתחלף

336.89 ₪

2

שילוט אלקטרוני או מתחלף

449.95 ₪