טופס פתיחת כרטיס ספק חדש

אגף הכספים בעירייה עוסק בניהול כספי העירייה בנאמנות, הגינות ומקצועיות, תוך מתן שירות יעיל ומקצועי. בכפוף לכל החוקים, התקנות, חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד הפנים, בכל הקשור לניהול כספי הרשות. 
במסגרת פעילותו האגף אמון על השקעת כספים פנויים, טיפול ומעקב אחר ערבויות והלוואות. טיפול בכלל הנושאים הכספיים לרבות פיקוח ובקרה בתחום ההתנהלות הכספית, דוחות כספיים, ביצוע תשלומים לספקים חיצוניים ושכר העובדים והעובדות ברשות. 
האגף אחראי על בניית התקציב הרגיל, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, הזמנות עבודה, מכרזים, התקשרויות חוזיות, עדכוני תקציב וכדומה. כמו גם על בניית התקציב הבלתי רגיל, מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבי התב"ר, הזמנות עבודה, התקשרויות חוזיות, עדכוני תקציב וכדומה.

שלמה בנימין, מנהל אגף גזברותדבר מנהל האגף – מר שלמה בנימין

תפקיד אגף הכספים הוא לאפשר לשאר אגפי העירייה לבצע את תפקידם מבחינה כספית תוך כדי שמירה על תקציב מאוזן ועל החוקים והתקנות להן כפופה העירייה.

פרטי התקשרות

אגף הגזברות

טלפון: 03-9061680

פקס: 03-9061852

דוא"ל: finance@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 9

שעות קבלת קהל:

בתיאום מראש

ח"פ 500235700

אגף הגזברות
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שלמה בנימין גזבר העירייה 03-9061680 Shlomob@ariel.muni.il
רוית בראון סגנית גזבר 03-9061683 ravitb@ariel.muni.il
שלי פרנקו מזכירת האגף 03-9061680 Shellyf@ariel.muni.il
עדינה ברלוט מנהלת חשבונות 03-9061684 abarlot@ariel.muni.il
שני חי מנהלת חשבונות 03-9061682 shanih@ariel.muni.il
רוני עובדיה מנהל רכש ואחראי ביטוח 03-9061624 rovadia@ariel.muni.il
מעיין בלקי חשבת שכר 03-9061616 mbalki@ariel.muni.il
אבי אפינגר מנהל יחידת נכסים וביטוחי הרשות 03-9061685 avie@ariel.muni.il
אורלי גרין מנהלת חשבונות 03-9061681 orlyg@ariel.muni.il

מחלקת גביה

טלפון: 03-9061686

פקס: 03-9366319

דוא"ל: tax@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 3

שעות קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות 07:30 - 13:30
יום א' 16:00 - 18:00

שעות מענה טלפוני:

ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 07:30 - 15:30
יום ד' בין השעות 07:30 - 15:00
יום א' 16:00 - 18:00

מחלקת גביה
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
רונן היין מנהל מחלקת הגבייה 03-9061686 ronenh@ariel.muni.il